Yükleniyor

Kalite ve Gıda Güvenliği

A.B GIDA SAN. VE TIC. A.Ş., müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim, ISO 14001 çevre Yönetim ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ve BRC Yönetim Sistemlerini kullanır ve tatbik ederiz.

Sektörümüzün önemi gereğince, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi, depolanması ve dağıtımında ilgili tüm ulusal ve uluslar arası yasa ve yönetmelikler ile GMP, HACCP ve BRC gerekliliklerine sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

  • Müşterilerimizi tatmin etmek amacıyla beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve müşterilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.
  • Müşterilerimizin ve ulusal-uluslar arası mevzuatın istek ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, tam ve doğru olarak sağlamayı,
  • Yönetim sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini sürekli geliştirmeyi,
  • Tasarım ve geliştirme faaliyetleri ile proseslerde sürekli iyileştirme sağlamayı,
  • Müşteri, tedarikçi ve kamu kuruluşlarından kalite ve gıda güvenliği konusunda bilgi talep etmeyi ve bilgi vermeyi,
  • Güvenli gıda üretimi gerçekleştirmeyi,
  • Tasarruf sağlayacak uygulamalara önem vermeyi,
  • Çalışanların gelişimini ve eğitimini sağlamayı taahhüt eder.