Yükleniyor

Neden Pastörize Yumurta

Kabuklu yumurta kullanmanın dezavantajları

 • Yumurtaları elle kırmak ve ayırmak endüstriyel tesislerde, fazla insan çalışmasına yol açar.
  Bu pahalı bir yoldur.
 • Kabuklu yumurtaların kalitesini korumak için geniş soğutma odalarına ihtiyaç vardır.
  Bu pahalı bir yoldur.
 • Çok fazla insanın geniş bir alanda yumurta ile kontak kurması demektir.
  Bu hijyenik değildir.
 • Kabuklu yumurtaların taşınma yüklenme ve boşaltılması esnasında fazla ellenmesi kırılmalara yol açar.
  Bu maddi zarardır.
 • İmalatta temel unsur olan maliyet ve düşük fiyat avantajı sağlamaz.
  Bu para kaybına neden olur.
 • Yumurtada renk/yağ/protein bakımından standardizasyon sağlanamaz.
  Bu kaliteyi düşürür.
 • Yumurta kabuğu salmonella ve diğer zararlı patojen mikroorganizmaları taşımaktadır.
  Bu toplum sağlığını ciddi olarak tehdit eder.
 • Yumurta kabuklarının dışındaki Salmonella,Koliform grubu ve diğer patojen mikroorganizmalar gıda imalathaneleri ve endüstriyel mutfaklarda bulunan diğer gıdalara ve ürünlere bulaşır.
  Gelişmiş ülkelerde, kabuklu yumurtanın her tür imalathanede kullanımı sağlık kuruluşları tarafından yasaklanmıştır.
 • Yumurta kabukları ve bunlardan sızan sıvılar hijyenik olmayan patojen atıklar oluşturur.
  Bu atıkların evsel atıklara karışması "PATOLOJİK ATIKLARIN NİHAİ UZAKLAŞTIRILMASI YöNETMELİĞİNE" aykırıdır.
 • Yalnızca yumurta sarısının ya da beyazının kullanıldığı imalathanelerde, geri kalan ürünler, kullanılamaz ve atık problemlerine neden olurlar. Ayrıca ekonomik olarak kayıptır.
  Bu ürün maliyetini olumsuz etkiler.
 • Mayonez gibi pişirilmeden yapılan ürünlerde, pastörize olamayan yumurta kullanımı çok tehlikelidir. Yumurtalarda bulunan koliform ve Salmonella gibi patojen mikroorganizmalar direk olarak ürüne geçerler.
  Halk sağlığı için tehlike arz eder.
 • Kabuklu yumurtadan elde edilen ürünler her zaman müşteri memnuniyeti açısından şikayet edilme ihtimalini arttırır.
  Bu işletme açısından olumsuz bir reklamdır.